Wereldwijd Afdrukken

Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van nationale Rode Kruisverenigingen: de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). Naast het Nederlandse Rode Kruis behoren 186 nationale verenigingen tot dit netwerk. Het werkt nauw samen met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).  Samen vormen al deze Rode Kruisorganisaties de Internationale Rode Kruis Beweging.

IRCR als tussenpersoon bij conflicten

Het Internationale Comité van het Rode Kruis is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in Genève. Het treedt als neutrale tussenpersoon op bij gewapende conflicten. Het Comité biedt hierbij bescherming aan de zieken en gewonden, krijgsgevangenen, ontheemden en de burgerbevolking van het conflictgebied. Nationale verenigingen ondersteunen het ICRC onder meer door financiële middelen, hulpgoederen en gedelegeerden beschikbaar te stellen. Kijk voor meer informatie op de website van ICRC (engelstalig).

IFRC opereert buiten conflictgebieden

De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen is het overkoepelende orgaan van alle erkende nationale Rode Kruisverenigingen. De IFRC is eveneens gevestigd in Genève en is in 1919 opgericht. De Federatie opereert buiten conflictgebieden. Het helpt nationale verenigingen bijvoorbeeld bij grote rampen, en ondersteunt hen bij de opbouw van een sterke vereniging. Kijk voor meer informatie op de website van IFRC (engelstalig).

Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen bieden hulp bij rampen en andere noodsituaties. Daarnaast bieden zij met verschillende programma's hulp aan de meest kwetsbaren in hun samenleving.
Humanitair oorlogsrecht

Het Rode Kruis is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door grondlegger Henri Dunant.

Veel oorlogsrechtgerelateerde taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de bescherming van, en hulp aan, oorlogsslachtoffers. Ook bezoekt het Internationale Rode Kruis krijgsgevangen en gedetineerde burgers, om na te gaan of hun behandeling in overeenstemming is met het humanitair oorlogsrecht. Gesprekken met deze gevangenen vinden plaats onder vier ogen.

Wanneer het Internationale Rode Kruis constateert dat schendingen van het humanitair oorlogsrecht in een land plaatsvinden, rapporteert het Internationale Rode Kruis dat aan de autoriteiten van dat land. Zulke rapporten zijn strikt vertrouwelijk. In uitzonderlijke situaties zoekt het Internationale Rode Kruis de publiciteit, als dit in het belang is van de gevangenen, om publiekelijk zorg te uiten over een bepaalde situatie.

Een andere taak van het Rode Kruis is het voorkómen van schendingen van het humanitair oorlogsrecht en het opsporen en ondersteunen van oorlogsslachtoffers. Voor en tijdens conflicten dringt het Internationale Rode Kruis bij de strijdende partijen aan op naleving van het humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis geeft ook onderwijs in het humanitair oorlogsrecht en bevordert onderzoek.

In de uitoefening van zijn taken werkt het Internationale Rode Kruis nauw samen met de nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Het Nederlandse Rode Kruis, opgericht in 1867, heeft een aparte afdeling die als hoofdtaak heeft het verspreiden van humanitair oorlogsrecht in Nederland. Dit gebeurt onder andere door het geven van voorlichting hierover aan militairen en publiek in het hele land. Verder houdt de afdeling zich bezig met alle andere aspecten van het humanitair oorlogsrecht en de bescherming van het Rode Kruis-embleem.