Rode Kruis Collecte 2012 , 24 tot en met 30 juni 2012
Geschreven door Fred van den Berg   
zaterdag, 23 juni 2012 00:00

Ook dit jaar vindt eind Juni weer de jaarlijkse collecte plaats voor het Rode Kruis. De afgelopen jaren is door onze ruim 130 collectanten weer volop gecollecteerd binnen de gemeente Culemborg, voor de vele activiteiten van onze plaatselijke Rode Kruis vereniging.

Zo zijn wij actief op het gebied van sociale hulpverlening, waaronder  begeleiding bij rouwverwerking, activiteiten om de zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren, en te stimuleren. We begeleiden de ouderen mensen op speciale vakanties met bijv de Henry Dunant, en we organiseren jaarlijks een dagtochtje voor ouderen, naar een leuke bestemming in Nederland, tevens organiseren we nu sinds enkele jaren een dagtocht voor kinderen van minder draagkrachtige ouders. Dit jaar wordt dit weer in juli georganiseerd en gaan we o.a naar avonturenpark Drievliet. Verder zijn wij actief, bij mogelijke noodhulp in onze gemeente en omliggende plaatsen, en zorgen wij voor opvang en verzorging, geven we medische assistentie, etc.

Tevens zijn wij bij vrijwel alle grote activiteiten in Culemborg aanwezig waar onze assistentie gewenst is. Denk daarbij aan Culemborg Bijvoorbeeld, de braderieën, en de vele sport toernooien in onze gemeente.(voetbal, Volleybal, en Atletiek)

Om deze activiteiten zo goed en professioneel mogelijk uit te kunnen voeren is Uw steun en dat van onze inwoners erg belangrijk. Alle opbrengsten van deze collecte komen dan ook te goede aan activiteiten binnen onze Gemeente.

Sinds lange tijd werd de collecte op het industrieterrein, en overige grote bedrijven gedaan door dhr Frans Waroux, echter, na jarenlang zich voor meer dan 100% te hebben ingezet, om u als ondernemer te enthousiasmeren, heeft hij zelf besloten een stapje terug te doen. Wij hebben echter een nieuwe collectant gevonden, die de taken van dhr Waroux graag op zich wil nemen;  Dhr. Jan Kooij, en hem zult U dan ook binnenkort aan de deur mogen begroeten.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als wij ook dit jaar weer op Uw bijdrage mogen rekenen, ondanks dat de economische signalen, voor velen in het bedrijfsleven op rood staan.

Mocht U echter onze nieuwe collectant, niet aantreffen, dan kunt u ook uw bijdrage aan het Rode Kruis afdeling Culemborg overmaken op:

 

Bankrekening nummer: 1528.55.955 ovv Collecte 2012

Tevens bestaat dit jaar de mogelijkheid om een bijdrage per SMS te leveren:

Tijdens de collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis van 24 tot en met 30 juni starten we met SMS-Mobiel Collecteren. Overal wordt het mogelijk om te kiezen tussen een gift in de bus of een gift via de mobiele telefoon. Voor Culemborg is dit:

 

SMS de tekst

RKC2 naar 4333, voor het overmaken van bijv € 2,--

RKC4 is dan € 4,--, en RKC6 is  € 6,-- etc.

 

Wellicht bestaat er voor uw bedrijf een mogelijkheid om dit in Uw bedrijfskantine, of andere openbare ruimte  kenbaar te maken, en onze vereniging zo nog meer te ondersteunen.

Wij zouden u hiervoor  als Rode Kruis (afdeling Culemborg), en voor uw gift in welke vorm dan ook zeer erkentelijk zijn.

Met vriendelijke groet, en mochten er nog vragen zijn dan kunt U ons bereiken op onderstaande telefoonnummers

 

Fred van den Berg                                           Bas Warmerdam

Penningmeester                                               Collecte Coördinator Nederlandse Rode Kruis

0641536177                                                    0646210418