Rode Kruis collecte 2011 een succes!
Geschreven door Bas Warmerdam   
zondag, 18 september 2011 00:00

De scholen zijn weer begonnen, wat betekent dat iedereen na een welverdiende vakantie weer aan de slag is. De kinderen zijn weer naar school en de ouders zijn weer aan het werk. Voor Het Rode Kruis Culemborg, Beusichem en Zoelmond (RK Culemborg e.O.) is er niet echt sprake van een vakantieperiode. Het klaar staan voor de mensen in de regio en hulp bieden daar waar dat wenselijk is, is een full-time taak die het gehele jaar centraal staat. Al deze hulp is niet mogelijk zonder steun vanuit de gemeenschap. Die steun bestaat uit vrijwilligers en giften.

Gezien het grote aantal vrijwilligers dat bij Het RK Culemborg e.O. is aangesloten, wordt de organisatie breed gedragen in de gemeenschap en zijn er vele handen die het werk licht EN leuk maken! Tevens hebben wij ook dit jaar weer ervaren tijdens de collecte van afgelopen juni dat ook U het lokale Rode Kruis een warm hart toedraagt. Dit jaar is er namelijk door 124 collectanten in Culemborg, Beusichem en Zoelmond, Euro 8.233,- opgehaald!

Speciale dank gaat hierbij uit naar collectant Frans Waroux. Na jaren gecollecteerd te hebben op het bedrijventerrein van Culemborg gaat Frans meer genieten van zijn vrije tijd. Via deze weg dankt de collectecommissie Frans Waroux voor zijn formidabele inzet! Tevens dankt de collectecommissie de overige collectanten en wijkhoofden voor het wederom succesvol laten verlopen van de collecte.

Met het fantastische bedrag kan het Rode Kruis blijven doen waar het goed in is. Mede door uw gift kunnen de mensen in onze regio rekeningen op ‘t Rode Kruis. Denk aan dagjes uit voor de minder draagkrachtige, hulp bij rouwverwerking, sociale hulp, EHBO cursussen etc. Mensen hoeven er dus niet alleen voor te staan en mogen rekenen op onze steun. Daarnaast zet het Rode Kruis zich reeds jaren in om de hulp bij een calamiteit in de regio te waarborgen. Dit doet zij samen met gemeente, brandweer en politie.

Mede dankzij uw gift, zowel van particulieren als van de bedrijven, blijven wij hiertoe in staat. Hiervoor onze hartelijke dank!

De collectebussen worden door de vrijwilligers klaargezet

De collectebussen worden door de vrijwilligers klaargezet