Oproep voor een secretaris bij Het Rode Kruis in Culemborg
Geschreven door Hennie Smidt   
zaterdag, 05 maart 2011 21:27

Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Culemborg houdt maandag 21 maart aanstaande  de Afdelingsraad bijeenkomst. Op de agenda van de afdelingsraad staat o.a. het goedkeuren van de jaarverslagen en het financieel verslag van 2010. Het verlenen van decharge aan het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid, alsmede het kiezen van nieuwe bestuursleden.

Door de nieuwe organisatiestructuur van Het Nederlandse Rode Kruis is de afdeling Culemborg geen vereniging meer, maar door een fusie een afdeling van de landelijke vereniging. Elke afdeling kent nu een afdelingsraad die bestaat uit de betalende, maar ook de vrijwilligers die zich hebben laten registreren als lid. Op de agenda van de afdelingsraad staat o.a. het goedkeuren van de jaarverslagen en het financieel verslag van 2010. Het verlenen van decharge aan het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid, alsmede het kiezen van nieuwe bestuursleden. De secretaris mevrouw Anneke Witkamp treedt statutair af, zij is niet meer herkiesbaar. Voor deze functie hebben zich helaas nog geen kandidaten gemeld.Plaatsing van de vacature bij het VIP, alsmede een advertentie in deze krant zijn zonder succes gebleven. Het bestuur is echter dringend op bezoek naar iemand, die iets wil doen voor de samenleving en er zelf veel voldoening voor terug zal krijgen. De secretaris bepaalt mede het bestuursbeleid, bereidt voor en notu eert de vergaderingen en voert correspondentie namens het bestuur. Het bestuur stelt tevens voor om de heer  Frank Verhoef als bestuurslid te kiezen, om de open gevallen functie van John Strijk te gaan invullen. Verhoef heeft na het overlijden van Strijk de taak van coördinator Taakveld Medische Hulp op zich genomen en heeft als aspirant bestuurslid de bestuursvergaderingen bijgewoond. De vergadering zal worden gevraagd hem officieel als bestuurslid te benoemen. De vergadering wordt gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg nr. 10 in Culemborg en begint om 20.00 uur. Opvragen van de stukken voor de vergadering en voor inlichtingen over de vacante functie van secretaris kan bij de huidige secretaris Anneke Witkamp tel. 0345-513764. Zie voor inlichtingen over Het Rode Kruis afdeling Culemborg www.rodekruisculemborg.nl