In Memoriam
Geschreven door Hennie Smidt   
dinsdag, 02 november 2010 13:33

Op 10 mei bereikte ons het droeve bericht dat na een kort ziekbed onze zeer gewaardeerde vrijwilliger John Strijk was overleden. John die zo bij het Rode Kruis in Culemborg hoorde. John, die altijd paraat was. John die geen nee kon zeggen. John die er was als hem dat werd gevraagd. John, die nadat één van zijn dochters een gat in haar hoofd had, door zijn vrouw Rina 23 jaar geleden werd gepushed om bij het Rode Kruis te komen. Hij is toen al gauw besmet geraakt met dat hardnekkige virus dat “Rode Kruis” heet. Een zeer groot deel van zijn privé- maar ook gezinsleven is toen volledig in het teken het Rode Kruis komen te staan.

In dit memoriam kunnen we die 23 jaar niet in zijn geheel uitlichten, maar we noemen wat bijzonderheden. We denken aan de tijd, die hij als hulpverlener op sport accommodaties en de vele evenementen aanwezig was. In Culemborg worden er per jaar ca. 100 inzetten gedraaid. Wij hoeven u verder niet te zeggen, hoeveel John daar in 23 jaar van heeft ingevuld.

Samen met zijn Rode Kruismaten ondersteunde hij bij de wandel- en estafettelopen buiten Culemborg,de Slot tot Slotloop,de Den Helder/Maastricht loop, de IJsselmeer loop, de Rode Kruis bloesemtocht en last maar zeker niet least zijn favoriete Nijmeegse Vierdaagse. Niet om zelf te lopen, want volgens ons hield John niet van lopen, maar om de wandelgroep van Het Rode Kruis logistiek te ondersteunen.

Vol bewondering vertelde hij over de begrafenis van Prins Claus. Hij heeft toen deel mogen uitmaken van de Rode Kruis escorte langs de route in Den Haag. Indrukkenwekkend en imposant noemde hij het. Hier kwam het Rode Kruisgevoel boven, met zoveel mensen zoiets kunnen doen.

Nog een greep uit zijn hulpverleningsactiviteiten: de Vuurwerkramp in Culemborg in 1991. De storm in 1992 toen er een internationale trein hier strandde en natuurlijk niet vergeten, de vlucht voor het water en de evacuatie in 1995. De kinderen werden buiten het gebied gebracht en samen met Rina bleef hij in Culemborg paraat. Dan nog eens te denken dat John vanaf 1995 tot nu toe, eerst als colonne commandant en later als coördinator van de Nationale Hulpverlening binnen onze afdeling de taken op zich heeft genomen en 15 jaar bestuurslid van de afdeling is geweest. Het District Rivierenland mee heeft opgezet en ook daarin gedurende 8 jaar namens Culemborg in het bestuur heeft gezeten. Van daaruit weer als afgevaardigde in het Regionaal Overleg Nationale Hulpverlening. Het Rode Kruis ging regionale SIGMA-teams opzetten en teams voor Opvang en Verzorging om te kunnen inspringen bij calamiteiten in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Natuurlijk melde John zich ook hiervoor aan. Hij kwalificeerde zich en was klaar om in te springen als het nodig was.

De voorzitter van het District heeft John namens het Bestuur van Het Nederlandse Rode Kruis nog de onderscheiding Van Verdienste mogen opspelden. Een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan die vrijwilligers die bijzondere verdiensten voor het Rode Kruis hebben gedaan.

John was zo iemand. Een bijzondere vrijwilliger. Een bijzonder mens, waarvoor men in wijde kring veel sympathie, respect en waardering had. John is opgebaard geweest in zijn zo geliefde Rode Kruisgebouw in Culemborg. Op zijn laatste weg vanuit het Rode Kruisgebouw is hij begeleid door zijn vrienden en collega´s van Het Rode Kruis en de broeders van Het Gilde St. Hubertus uit Drunen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen die hem zo vroeg moeten missen.

Het bestuur – afdeling Culemborg

John staand tussen zijn vrienden en collega's van afdeling Culemborg - 2e van rechts.